Có 1 kết quả:

Kǎi fú lā

1/1

Kǎi fú lā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kevlar