Có 1 kết quả:

Kǎi dì

1/1

Kǎi dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kitty (name)