Có 1 kết quả:

Kǎi lǐ

1/1

Kǎi lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州