Có 1 kết quả:

xiōng dǎng

1/1

xiōng dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

band of accomplice