Có 1 kết quả:

xiōng xiàng

1/1

xiōng xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ferocious appearance