Có 1 kết quả:

xiōng xiǎn

1/1

xiōng xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dangerous
(2) ruthless
(3) treacherous