Có 1 kết quả:

āo pò pí

1/1

āo pò pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bark of tulip tree (TCM)
(2) Cortex Liriodendri