Có 1 kết quả:

āo bǎn

1/1

āo bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 凹版[ao1 ban3]