Có 1 kết quả:

chū sāng ㄔㄨ ㄙㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to hold a funeral procession