Có 1 kết quả:

chū sāng

1/1

chū sāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hold a funeral procession