Có 1 kết quả:

chū hū yì liào ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

beyond expectation (idiom); unexpected