Có 1 kết quả:

chū hū yì liào

1/1

chū hū yì liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beyond expectation (idiom); unexpected