Có 1 kết quả:

chū hū yù liào ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

beyond expectation (idiom); unexpected