Có 1 kết quả:

chū hū yù liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

beyond expectation (idiom); unexpected