Có 1 kết quả:

chū luàn zi

1/1

chū luàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go wrong
(2) to get into trouble