Có 1 kết quả:

chū rén yì liào

1/1

chū rén yì liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unexpected (idiom)
(2) surprising