Có 1 kết quả:

chū rù mén

1/1

chū rù mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

entrance and exit door