Có 1 kết quả:

chū qù

1/1

chū qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go out

Một số bài thơ có sử dụng