Có 1 kết quả:

chū kǒu shāng

1/1

chū kǒu shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exporter
(2) export business