Có 1 kết quả:

chū kǒu shāng pǐn

1/1

chū kǒu shāng pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) export product
(2) export goods