Có 1 kết quả:

chū kǒu qì

1/1

chū kǒu qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take one's revenge
(2) to score off sb