Có 1 kết quả:

chū lóu zi

1/1

chū lóu zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 出婁子|出娄子[chu1 lou2 zi5]