Có 1 kết quả:

Chū āi jí jì ㄔㄨ ㄚㄧ ㄐㄧˊ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Book of Exodus
(2) Second Book of Moses