Có 1 kết quả:

chū lóu zi

1/1

chū lóu zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to run into difficulties
(2) to cause trouble