Có 1 kết quả:

chū jiān ㄔㄨ ㄐㄧㄢ

1/1

chū jiān ㄔㄨ ㄐㄧㄢ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) out of the ordinary
(2) outstanding
(3) egregious