Có 1 kết quả:

chū chà zi

1/1

chū chà zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go wrong
(2) to take a wrong turning