Có 1 kết quả:

chū qì kǒu

1/1

chū qì kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gas or air outlet
(2) emotional outlet