Có 1 kết quả:

chū qì tǒng

1/1

chū qì tǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (metaphorical) punching bag
(2) undeserving target of sb's wrath