Có 1 kết quả:

chū shuǐ fú róng

1/1

chū shuǐ fú róng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

as a lotus flower breaking the surface (idiom); surpassingly beautiful (of young lady's face or old gentleman's calligraphy)