Có 1 kết quả:

chū lòu zi

1/1

chū lòu zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take a wrong turn
(2) to go wrong