Có 1 kết quả:

chū shēng dì diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

place of birth