Có 1 kết quả:

chū zū chē ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) taxi
(2) (Taiwan) rental car