Có 1 kết quả:

chū zū chē

1/1

chū zū chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) taxi
(2) (Taiwan) rental car