Có 1 kết quả:

chū xuè rè

1/1

chū xuè rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hemorrhage fever