Có 1 kết quả:

chū yán bù xùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to speak rudely