Có 1 kết quả:

chū chē ㄔㄨ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to drive (people or goods to a destination)