Có 1 kết quả:

chū qián

1/1

chū qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay