Có 1 kết quả:

chū qián ㄔㄨ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pay