Có 1 kết quả:

chū tóu niǎo

1/1

chū tóu niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand out (among a group)
(2) distinguished