Có 1 kết quả:

chū fēng kǒu

1/1

chū fēng kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air vent
(2) air outlet