Có 1 kết quả:

chū diǎn zi

1/1

chū diǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to express an opinion
(2) to offer advice