Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Âm Hán Việt: kích
Âm Nôm: kích
Âm Quảng Đông: gik1
Unicode: U+51FB
Tổng nét: 5
Bộ: kǎn 凵 (+3 nét)
Lục thư: tượng hình
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一一丨フ丨
Thương Hiệt: QU (手山)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 3

1/2

giản thể

Từ điển phổ thông

đánh mạnh, gõ mạnh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 擊.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đánh, đập: 擊鼓 Đánh trống; 擊一猛掌 Đập mạnh một cái;
② Công kích, đánh bằng võ khí: 聲東擊西 Dương đông kích tây;
③ Va, va chạm nhau, vỗ: 波浪擊岸 Sóng vỗ bờ;
④ Đập vào: 目擊 Đập vào mắt, mục kích, trông thấy tận mắt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 擊

Từ điển Trung-Anh

(1) to hit
(2) to strike
(3) to break
(4) Taiwan pr. [ji2]

Từ ghép 147

bì qí ruì qì , jī qí duò guī 避其锐气,击其惰归bó jī 搏击bù kān yī jī 不堪一击chén zhòng dǎ jī 沉重打击chéng shèng zhuī jī 乘胜追击chī jī 笞击chōng jī 冲击chōng jī 衝击chōng jī bō 冲击波chōng jī lì 冲击力chōng jī zuàn 冲击钻chū jī 出击chù jī 触击chuí jī 捶击dǎ jī 打击dǎ jī bào fù 打击报复dǎ jī jūn shì lì liang 打击军事力量dǎ jī lǜ 打击率dǎ jī shè huì cái fù 打击社会财富dǎ jī yuè qì 打击乐器dǎ yóu jī 打游击dà sì gōng jī 大肆攻击dān jī 单击diǎn jī 点击diǎn jī fù fèi guǎng gào 点击付费广告diǎn jī lǜ 点击率diǎn jī shù 点击数diàn jī 电击diàn jī bàng 电击棒diào yú shì gōng jī 钓鱼式攻击dǔ jī 堵击duì kōng shè jī 对空射击fǎn jī 反击fú jī 伏击gōng jī 攻击gōng jī jī 攻击机gōng jī lì 攻击力gōng jī xiàn 攻击线gōng jī xíng hé qián tǐng 攻击型核潜艇hé fǎn jī 核反击hé jī 合击hōng jī 轰击huán jī 还击huí jī 回击jī bài 击败jī bì 击毙jī chén 击沉jī cì 击刺jī dǎ 击打jī dǎo 击倒jī gǔ chuán huā 击鼓传花jī gǔ míng jīn 击鼓鸣金jī huǐ 击毁jī jiàn 击剑jī jiàn zhě 击剑者jī kuì 击溃jī luò 击落jī qiú 击球jī qiú yuán 击球员jī suì 击碎jī tuì 击退jī xián bèi sī 击弦贝斯jī xián lèi 击弦类jī xián lèi yuè qì 击弦类乐器jī zhǎng 击掌jī zhòng 击中jī zhuì 击坠jiā jī 夹击jiān jī 歼击jiān jī jī 歼击机jié jī 截击jìn jī 进击jū jī 狙击jū jī shǒu 狙击手kàng jī 抗击kǒng bù xí jī 恐怖袭击kòu jī 扣击léi jī 雷击lián jī 连击měng jī 猛击mián huā quán jī 棉花拳击mù jī 目击mù jī zhě 目击者niǎo jī 鸟击pāi jī 拍击pǎi jī pào 迫击炮páng qiāo cè jī 旁敲侧击pào jī 炮击pēng jī 抨击pèng jī 碰击qiāng jī 枪击qiāng jī àn 枪击案qiāo jī 敲击qīng jī bàng 轻击棒qīng jī qiú 轻击球qīng jī qū 轻击区quán jī 拳击quán jī bǐ sài 拳击比赛quán jī shǒu 拳击手quán jī tái 拳击台quán jī xuǎn shǒu 拳击选手rén shēn gōng jī 人身攻击shǎn jī 闪击shǎn jī zhàn 闪击战shè jī 射击shè jī xué 射击学shén fēng tū jī duì 神风突击队shēng dōng jī xī 声东击西shuāng jī 双击tòng jī 痛击tū jī 突击tū jī bù qiāng 突击步枪tū jī duì 突击队tū jī duì yuán 突击队员tū jī jiǎn chá 突击检查wéi jī 围击wěi jī 尾击wén huà chōng jī 文化冲击wú xiè kě jī 无懈可击xí jī 袭击xí jī zhě 袭击者xiāng xiàng tū jī 相向突击xīng liú diàn jī 星流电击xīng liú tíng jī 星流霆击yán lì dǎ jī 严厉打击yāo jī 要击yāo jī 邀击yī jī rù dòng 一击入洞yǐ luǎn jī shí 以卵击石yì shòu gōng jī 易受攻击yīng jī cháng kōng 鹰击长空yíng jī 迎击yíng tóu dǎ jī 迎头打击yíng tóu tòng jī 迎头痛击yóu jī 游击yóu jī 遊击yóu jī duì 游击队yóu jī zhàn 游击战yǒu gōng jī xìng 有攻击性zhǎng jī 掌击zhì zǐ hōng jī 质子轰击zhòng jī 重击zhuàng jī 撞击zhuàng jī shì dǎ yìn jī 撞击式打印机zhuàng jī shì yìn biǎo jī 撞击式印表机zhuī jī 追击zǔ jī 阻击

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 擊.

Từ ghép 1