Có 1 kết quả:

jī xián lèi yuè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

hammered string musical instrument