Có 1 kết quả:

jī suì

1/1

jī suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smash to pieces