Có 1 kết quả:

jī tuì

1/1

jī tuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to beat back
(2) to repel