Có 1 kết quả:

Hán gǔ Guān

1/1

Hán gǔ Guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hangu Pass in modern day Henan Province, strategic pass forming the eastern gate of the Qin State during the Warring States Period (770-221 BC)