Có 1 kết quả:

záo jǐng

1/1

záo jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dig a well