Có 1 kết quả:

záo zǐ ㄗㄠˊ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chisel