Có 1 kết quả:

záo yán

1/1

záo yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(rock) drilling