Có 1 kết quả:

záo yán jī

1/1

záo yán jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rock drill