Có 1 kết quả:

záo ruì ㄗㄠˊ ㄖㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to fit like mortise and tenon