Có 1 kết quả:

záo shí chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

rock quarry