Có 1 kết quả:

dāo guāng xuè yǐng

1/1

dāo guāng xuè yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

massacre